S P E L T

 

Onderrichtingen ontvangen door de Dochter van het Ja aan Jezus

tijdens een atelier over voeding volgens Hildegard von Bingen,

Plantagenet (Ontario), juli 2009

 

(Onderrichtingen van de Hemel over de voeding)

De Dochter van het Ja aan Jezus in de Heilige Geest:

De Heer zal ons genaden geven opdat wij zouden kunnen begrijpen wat goed voor ons is. Wanneer wij ertoe komen te begrijpen wat het beste is in ons leven, dan openen wij onze deur voor al het goede van de hele wereld om aan de kinderen van God te geven wat goed is. Wanneer men deuren opent voor al wat tegen de kinderen van God is, dan worden de kinderen van God gevoed met datgene wat wij zelf aanvaarden.

 

Altijd al heeft de mens zijn welzijn gezocht ten koste van de zwaksten. Altijd heeft de mens het hoogste willen bereiken door de zwakste te verpletteren. Of het nu in de voeding is of in het materiële of in een sociaal leven, steeds weer heeft de mens het toppunt willen bereiken om zich niet onderaan te bevinden, en zij die zich onderaan bevonden, werden verpletterd, onder de voet gelopen door hen die bovenaan stonden.

 

Is dat niet wat wij vandaag beleven? Vandaag kunnen wij op één hand de mensen tellen die de wereld beheersen. Vandaag heeft men alles gedaan om lastige personen uit te schakelen. Vandaag heeft men vrijwillig datgene ontnomen wat aan al de kinderen van God gezondheid moest geven met het doel een zeker aantal kinderen op aarde te vernietigen. Vandaag laat men grazen op verontreinigde weiden. Vandaag voedt men hen die ons goede producten moeten geven met vergif in kleine dosissen opdat het niet opgemerkt worde, net genoeg om er aan te gewennen, net voldoende om er afhankelijk van te worden, net voldoende opdat de wereld zou sterven, om geen volk te hebben dat in de catastrofe leeft. Vandaag is de wereld overal vergiftigd: of het nu de lucht, het water of de grond is. De aarde is vergiftigd en niet één persoon hier aanwezig ontsnapt eraan, niet één, en dat betreft heel het aardoppervlak, enkel zij die de wereld controleren beweren niet vergiftigd te zijn; dus, laten wij hen in wat zij geloven. Maken wij ons niet tot advocaten. Zij zullen zelf voor hun eigen oordeel staan en zichzelf oordelen.  

 

God geeft ons liefde opdat men zich liefde zou kunnen geven. En wanneer God zich offert op het altaar, geeft Hij ons zijn Lichaam, geeft Hij ons zijn Bloed opdat wij ons zouden voeden met zijn Lichaam en zijn Bloed. Wij hebben voedsel nodig. Wij hebben het nodig te weten wat te nemen om te drinken, en dat is onze God. Zoek niet daarbuiten naar iets zuivers, jullie zullen  het alleen op het altaar vinden. Wanneer de priester het koren en de wijn consacreert, koren en wijn aangetast door de lucht, door het water en door de grond: God gaat er doorheen.

De macht van God is dusdanig dat op het moment van de consecratie, God voor ons staat: zuiver. Niets is aangetast in onze God. Het brood, gemaakt van bloem en water, is zuiver: het is niet aangetast. De wijn is zuiver, hij is niet aangetast, het is onze God. Alle kinderen van God nemen van dat voedsel en dat maakt dat zij een kracht hebben en die kracht is in ons. Geen enkel voedingsmiddel kan ons deze kracht geven, alleen God, alleen onze enige God. En wij hebben geen vol bord nodig, een hostie volstaat.

 

Hoevelen onder ons kennen Luisa Piccarreta? Zij werd gedurende vele, vele jaren (meer dan 60 jaar) gevoed met een hostie; en wij kennen er nog anderen: Marthe Robin, Marie Julie Jahenny. Zij werden gevoed met (alleen) een hostie. Wat hebben wij te vrezen?  Wij moeten alleen maar naar de mis gaan en worden gratis gevoed, voor het leven, voor de eeuwigheid.

 

Maar onze nood is groter geworden door ons gebrek aan evenwicht. Ja, wij hebben Jezus nodig,  ja, wij hebben voedsel nodig,  ja, wij hebben drinken nodig: wij hebben dat nodig om op aarde te leven. God heeft ons dat gegeven, God is het die alles op aarde voor ons doet groeien, want Hij heeft gezegd: Lichaam zult gij ontvangen en lichaam zult gij voeden; Geest zult gij ontvangen en geest zult gij voeden. Wij hebben voedsel nodig voor onze ziel, voor ons lichaam en voor onze geest. Wanneer onze ziel haar voedsel ontvangt, geeft God ons wat ons lichaam nodig heeft: een voedsel van liefde zoals de hostie een voedsel van liefde is. Als wij woorden nodig hebben om onze geest te voeden, hebben wij het Woord van God nodig: de Bijbel. Dat Woord voedt ons wezen opdat wij liefde zouden kunnen blijven.

 

Zonder de liefde kunnen jullie spelt eten, venkel, hysop, al die groenten en al de vruchten door God toegestaan, indien het jullie ontbreekt aan liefde, dan zullen jullie jezelf vergiftigen. De liefde opent het hart, opent de geest voor God, brengt voortdurend overvloedig voedsel mee en leidt ons leven ertoe te erkennen dat wij in de tegenwoordigheid zijn van onze God. Wij voelen het licht van God, de warmte van God en dat leidt ons alle dagen op de weg van de liefde. Altijd opnieuw roept de liefde ook liefde op. Wij hebben liefde nodig om ons goed te voeden.

 

Waarom zijn er vandaag mensen die een aantal van Gods kinderen op aarde uit de weg willen ruimen? Omdat zij zonder liefde zijn voor zichzelf. Zij weigeren de Liefde, zij hebben zich aan Satan toegewijd. Het water vergiftigen, de lucht en heel de aardbodem en alles wat de bodem ingaat en de bodem uitkomt, dat kan hun weinig schelen, want zij zijn zonder liefde voor zichzelf. Het is belangrijk God te beminnen, God te aanbidden, God te loven. Het is belangrijk ons met Gods liefde te beminnen. Eens men zich bemint, worden wij ons eigen voedsel. Wij worden voedsel voor onszelf en voor hen die wij in ons beminnen. En al wat in ons binnenkomt herkent een vruchtbare bodem, herkent een warme plaats, herkent in die liefde te zijn om te voeden.

Wanneer jullie een voedingsmiddel innemen, dan wil dat voedingsmiddel dat van God is,  ontmoeten wat van God is. Als het voedingsmiddel dat jullie nuttigen en dat van God is in jullie binnenkomt en niet ontmoet wat van God is, voelt het zich niet thuis en wordt dus niet geassimileerd (opgenomen / verteerd). Een assimilatie bevat twee elementen die zich ontmoeten en zich geven: zij worden goede vrienden. Welnu, wanneer jullie voedsel nuttigen  dat liefde is, maar dat binnenkomt in een plaats die geen liefde is, dan kan het dus niet opgenomen worden. Ja, ik kom bij mij binnen en ik ga je mijn waarde tonen. Maar hoe kunnen wij zijn waarde appreciëren als wij zelf geen waarde hebben? Ons lichaam zal dan afwijzen wat binnenkomt.

 

Hoeveel goede voedingsmiddelen komen in ons binnen terwijl ons lichaam niet in staat is het te verteren! Wij hebben allergieën terwijl het voedingsmiddel een gezond voedingsmiddel is voor de anderen. Waarom is dat? Omdat het gaat om iemand die zichzelf niet bemint, het is iemand die nood heeft te begrijpen dat hij liefde is voor zichzelf tegenover God, het is iemand die zichzelf liefde weigert.

De voedingsmiddelen komen van God, zij gehoorzamen aan de liefde van God. En wanneer de voedingsmiddelen van Gods liefde in de mens binnenkomen en zij hun zending tegenkomen, dan vindt alles plaats en dan voeden zij, zij beminnen. De taak van het voedsel is ons liefde te brengen.

 

Toen God de zon schiep, schiep Hij haar uit liefde voor ons. De zon leeft, zij geeft ons warmte, zij geeft aan de aarde wat de aarde nodig heeft om haar liefde naar buiten te laten komen, dus de zon assimileert zich met de aarde en wij ontvangen. Wij zijn van liefde gemaakt. Wanneer de aarde de zonnestralen ontvangt en de aarde haar liefde voortbrengt, dan zijn er granen, fruit, groenten, dan is er assimilatie: jij geeft mij, ik geef jou; jij geeft mij en ik toon jou wat jij mij geeft: liefde. Wanneer wij die liefde in ons laten binnenkomen, dan voedt die liefde de liefde die wij zijn: er is warmte, dat verwarmt ons hart, dat opent onze geest voor al de schoonheid van God, en de schoonheid van God begint bij onszelf: wij vinden ons mooi, wij waarderen wie wij zijn, wij worden zodanig liefde dat wij die liefde die wij in ons hebben binnengelaten uit ons willen laten komen. 

Het voedsel dat in ons is binnengekomen heeft ons liefde gegeven. Onze liefde heeft die liefde welkom geheten en in ons binnenste heeft alles zich tot liefde gevormd en dan komt alles terug naar buiten door de poriën van onze huid, door onze haren, door de haartjes, door de ogen, door het speeksel: alles wordt liefde. Ons zweet wordt een zweet van liefde. Wij zweten van liefde en zij die met ons zijn ruiken ons zweet van liefde en zij luisteren naar onze liefde, zij bekijken onze liefde; dus zij assimileren zich met ons, wij worden liefde voor elkaar. En dat vertrekkende van een graantje spelt! Ziedaar wat God tegen de heilige Hildegard gezegd heeft, het gaat om zijn Woorden die uit haar zijn gekomen, door God gevoed.

 

De mens, in zijn hoogmoed, heeft genomen van wat Gods liefde was om er zijn eigen liefde van te maken. Hoeveel landbouwers hebben hun zaaigoed genomen, hebben het in de aarde gezaaid, terwijl zij tot God baden, God loofden, en wanneer zij de regen uit de hemel zagen neervallen en het zaaigoed wortel schoot, zagen zij het opschieten en zij dankten God. Op het moment van de oogst zong men en men danste om de liefde: de oogst die men zag groeien, deed heel het binnenste reageren en men kon deze liefde niet tegenhouden die het wezen zou verstikt hebben door de liefde. Dat gebeurde omdat God het wilde. God is het die doet groeien en God is het die doet zingen en God is het die doet dansen.

 

Alles wat in ons binnenkomt moet liefde zijn en alles wat uit ons komt, en wat de liefde ontmoet heeft, toont ons de liefde. Vandaag heeft men het moeilijk om te zingen. Men speelt Mozart en men stopt wanneer men de Heilige Geest hoort: men gaat verder met spelen. Ontdek jezelf, want het is de Liefde die voor jou zingt.

 

Alles wat wij in ons leven aanvaard hebben heeft gemaakt wie wij vandaag zijn. Wie onder ons heeft eraan gedacht om te bidden voor de landbouwers, opdat zij op elk moment van hun leven altijd liefde zouden kunnen zijn voor alles wat zij ons zullen verschaffen. De landbouwer die zijn grond liefheeft neemt zijn zaadkorrel, kijkt ernaar en bemint hem: het is zijn zaadkorrel. Hij neem zijn grond en hij voelt hem in zijn handen, hij voelt die warmte in zijn handen, hij voelt dat voedsel en hij houdt van zijn grond. Nog voor de zaadkorrel in de aarde geplant wordt, heeft hij van die liefde geproefd, die liefde die zich geeft en die liefde die zich teruggeeft.

 

Wij zijn gemaakt van liefde. God de Vader, God de Zoon die elkaar beminnen, die niet ophouden zich te geven en die de Heilige Geest vormen: een voortdurende liefde. Al wat God geschapen heeft is liefde, absoluut alles. Wanneer God het universum geschapen heeft en alles wat het bevat, heeft Hij zijn liefde gegeven en al wat het universum is, is liefde. Neem de zon weg, de maan zal zoek raken. Neem de maan weg en de zon zal in de war geraken. Neem de sterren weg en de maan en de zon zullen verdwalen, de planeten zullen ontploffen.

 

God is God. Alles wat door God geschapen is geeft zich voortdurend liefde: wat het nodige evenwicht schept voor de liefde, want de zon is liefde. De maan, de sterren, de planeten, het is allemaal liefde, voortdurend liefde. Waaruit bestaat elke planeet? Uit Gods liefde. Wij zijn geschapen geweest met die liefde en God heeft het universum voor ons geschapen. Alles wat de aarde bevat is voor ons opdat wij van Gods liefde zouden kunnen proeven.

 

Wanneer de landbouwer de aarde in zijn handen voelt en haar luchtigheid door zijn vingers laat glijden, weet hij dat zij klaar is om bemind te worden. Dan weet hij dat zij dat zaadkorreltje van liefde kan ontvangen en dan zal dat korreltje binnendringen en het zal zich thuis voelen: het zal zich openen en het zal liefde ontvangen en het zal groeien in die liefde, het zal groeien en groeien en het breidt zich uit en het proeft van die vrijheid. Het voelt  zich thuis en omdat het de liefde herkent, geeft het wat het is. De aarde geeft wat zij is: zij is liefde en zij toont God haar vrucht. De oogst is voor God, het is liefde.

 

Laten we dat eerst begrijpen voor we nemen wat van God is. God heeft ons liefde gegeven. Laten wij liefde zijn voor onszelf, laten wij liefhebben wie wij zijn, respecteren wij onze tong, zij zal waarderen wat zij op de tong heeft. Als jullie niet respecteren wat God jullie gegeven heeft, zullen jullie niet respecteren wat van God komt en jullie zullen wat van God komt in stukken snijden; dat is goed, dat is niet goed, daar wil ik van, daar wil ik niet van; dat is niet gesuikerd, dat is niet zout genoeg. Jullie zullen de voedingswaren beoordelen zoals jullie jezelf oordelen, jullie zullen niet waarderen wat God jullie geeft, jullie zullen het welzijn in jullie niet voelen. En alles wat goed voor jullie is, zullen jullie niet voelen, omdat jullie geen liefde zijn.

 

Het voedsel dat jullie nemen is liefde en het dwingt niet: de liefde dwingt niet. Geloven jullie dat het anders is omdat dit een speltgraantje is? Men heeft het koren niet gerespecteerd, dat honingkleurige koren, dat koren dat de smaak heeft van de liefde, dat koren dat zich voor haar God opent om hem zijn aren te schenken; de mens heeft het niet gerespecteerd en het koren kan zijn liefde niet meer geven, omdat men zijn liefde geweigerd heeft. Als men vandaag tarwe neemt, geeft het ons niet meer wat wij ervan verwachten omdat wij het verplicht hebben. Wij hebben het koren verplicht zich te vermenigvuldigen, wij hebben het koren verplicht ons kleuren te geven, wij hebben het koren verplicht op hetzelfde niveau te zijn van ons eigen leven. Als wij vandaag koren nemen, krijgen wij niet wat wij nodig hebben: wij dragen de gevolgen van onze eigen keuzes.

Wij hebben een modern leven gewild, wij hebben onze petroleum gewild, wij hebben onze elektriciteit gewild, wel, leef je resultaat en eet uit je plastic borden.

 

Vandaag horen wij God die over de H. Hildegard is komen spreken: «Opgelet, zeg hen dat Ik hen bemin, zeg hen dat Ik liefde voor hen wil, zeg hen dat mijn aarde een aarde van liefde is, maar omdat zij niet trouw zijn weten te blijven aan hun liefdesnest, zullen zij zich veel moeten ontzeggen, zij zullen moeten erkennen dat zij ongeschikt zijn voor alles wat op de aarde is en wat voor hen gezond was. Maar Ik zal hun geven wat zij nodig hebben om opnieuw gezond te worden. Ik zal bewaren wat goed voor hen is en zij zullen mij moeten tonen dat zij afstand willen doen van wat verkeerd is en dat uit liefde voor mij en uit liefde voor zichzelf, opdat een wereld van liefde op aarde zou komen.

 

Zij moeten eerlijk zijn, want als zij vals spelen, zullen zij niet van mijn kracht proeven. Zij moeten hartelijk zijn voor zichzelf, want als het hen ontbreekt aan liefde voor zichzelf, zal dat vuur hen niet verwarmen. Zij moeten voor zichzelf licht zijn, want als zij geen licht zijn voor zichzelf, zal hun geest niet opengaan en hun hart zal verharden, en alles wat in hen circuleert zal dan geen gezond voedsel zijn voor hun hart, voor hun geest, voor hun zicht, voor hun gehoor, voor hun spreken, voor hun handelen, en zij zullen wenen, zij zullen depressief worden, zij zullen ziekte op ziekte kennen en indien zij volharden, zullen zijzelf ontwikkelen wat hen zal vergiftigen.

 

God heeft ons verwittigd voor dat alles. Wij moeten liefde zijn voor onszelf om te verstaan dat alles wat Hij ons geeft, uit liefde is. Ja, de ijscrème, tegen zes dollars de liter, maakt onze zaak uit. Wanneer men een zak spelt koopt tegen een lagere prijs dan zes dollars en die eten geeft voor meer dan een week, dan zegt de mens zonder liefde:  « het is te duur ». In die gesteltenis zal hij zich een pizza van vijftien dollars gaan kopen terwijl hij behoefte zou hebben aan groenten, goede groenten uit een grond die men zal beminnen.

 

Wij hebben waarde voor onszelf naargelang wat wij zien, naargelang wat wij willen. Ons gehemelte is zo verwend dat het niet ophoudt zich te verwennen. Men heeft de waarde van suiker verhoogd om alles wat lekker is op te sluiten. Wij hebben de waarde van het zout verhoogd om onze smaakpapillen in slavernij te houden. Wij zijn slaven geworden van hen die ons in hun macht willen houden om de zwakken te vernietigen. Hoe overvloediger jullie  suikers zullen eten door de mens gemaakt, hoe meer zout jullie zullen eten door de mens gemaakt, des te meer jullie jezelf zullen verzwakken. Zij die het eerst zullen vallen zullen diegenen zijn die het meest de suiker en het zout gesmaakt hebben die suiker noch zout waren, maar vergif. Alles is berekend.

 

Men moet zichzelf beminnen om de zoetheid te beminnen. God is zoet, God is nederig. De suiker geeft ons de smaak van honing, het zout geeft de smaak van de aarde. Proef van de aarde, zij doet niet rillen: zij verwarmt, zij kleedt, zij ontspant, zij rust, zij sterkt, zij verschaft liefde. De honing is zoet: hij heeft licht, hij trekt aan, hij bemint gratis, want hij houdt niet op zich te vermenigvuldigen. Hij houdt ervan zijn schoonheid te laten zien en alles wat mooi is toont zich aan God. Ziedaar wat wij moeten waarderen: onze God. Misbruiken wij niet wat God ons gegeven heeft. God verstikt ons niet met zijn liefde, Hij draagt zorg voor ons, dus verstikken wij ons niet in het nemen van honing. Laten wij liefhebben zoals God ons liefheeft, eten wij zoals God ons liefheeft, drinken wij zoals God ons liefheeft. Laten wij waarderen wat God ons geeft door de H. Hildegard en wij zullen delen. God zal ons in overvloed geven wat wij zullen geven en dat zal gebeuren. Vertrouwen wij op God. Het zal gebeuren.

 

God heeft zijn zaaigoed beschermd en laten wij beginnen om stilaan dichter te komen tot wat goed is. Wij zijn het die ons als liefde moeten herkennen om die granen de nemen en te waarderen. Wij hebben ons gehemelte reeds zoveel  jaren gewend aan alles wat gezoet en gezouten is waardoor het de zoetheid van de liefde niet meer herkent.

 

Alles zal van ons afhangen. God zal ons niet dwingen, God heeft zijn kinderen nooit gedwongen. Het is aan ons om rustig binnen te gaan in wat Hij ons geeft en je zal zien dat je geld uitspaart, want je honger zal vlug gestild zijn, je dorst vlug gelest. Alles zal in evenwicht zijn al naargelang wat jullie aanvaarden te zijn: liefde, enkel liefde. Het is moeilijk om af te zien van chocolade die de kersen bekleedt, het is moeilijk om afstand te doen van onze namaakmelasse voor de melasse die van God komt, maar God, Hij heeft ons zijn liefde gegeven opdat wij de kracht zouden hebben te zeggen: « Ik weiger deze bekoring. »

Het is bekoring en er zullen veel bekoringen zijn. God zal zijn kinderen in de Nieuwe Aarde niet voeden met rotzooi. Er zal geen suiker of zout zijn door de mens gemaakt, dus gewen jullie er aan niet te veel saus op je zaken te doen. Geduld, beginnen wij bij onszelf, rustig aan, luchtig, luchtig.

 

Q. Ahorn (Esdoorn)siroop ?

 

R.  De Dochter van het Ja aan Jezus in de Heilige Geest

De esdoornsiroop, God zal het allemaal zegenen zoals hij zijn honing gezegend heeft: altijd zonder overdrijven. De aardappelen? De aardappelen, de Moeder van God heeft hen goed beschermd te Rigaud, dus bidden wij om respect tijdens de oogst en de zaaitijd terwijl wij aandacht schenken aan onze woorden. Loof God, zing voor God, dans voor God en jullie zullen een goede oogst hebben. Vloek, eerbiedig de zondag niet en je zal stenen oogsten (wat letterlijk gebeurde in Rigaud, Canada; nvdr) en de ziekten zullen overvloedig uitbreken zoals Maria gezegd heeft in La Salette.

De Hemel heeft ons gesproken over voeding en wij hebben niet geluisterd, wel laten wij niet langer doof blijven.

 

Q. … de reebok…..

 

R.  De Dochter van het Ja aan Jezus in de Heilige Geest

er zal altijd reebok zijn als men het respecteert, als men het konijn respecteert, als men de kip respecteert, als men de vis respecteert. Respecteer niet en jullie zullen gebrek lijden. Jullie zullen tekort schieten in liefde voor jezelf, dus zal er een tekort aan liefde zijn naar de buitenkant. Alles is evenwicht.

 

Laat ons denken aan assimilatie (overeenstemming). Wij zijn van liefde gemaakt. Wij zijn gemaakt om onze God voortdurend te ontmoeten. God is de schepper van deze granen, God is het willen van deze oogst. Wanneer jullie eten, wel, dan eten jullie wat God voor jullie wil en God drukt zijn ‘Ik hou van je’ in de kern van dat alles. Telkens jullie een klein graantje spelt nemen, wel, zeg ‘ik hou van U, God’ en wanneer jullie het laten malen, wel dan zullen er veel ‘ik hou van je’s’ zijn, want God weet zich zeer goed te vermenigvuldigen.

 

Danken wij God voor wat wij komen te horen. En wij kunnen dit moment niet laten voorbijgaan zonder aan de twee priesters te vragen ons te zegenen en al het voedsel op aarde te zegenen en dat vanaf het moment dat God zijn kinderen gevoed heeft tot de laatste die Hij zal voeden, want zij zullen ons altijd herinneren dat zij ons voeden met het Lichaam en het Bloed van Jezus op het moment dat zij ons het Lichaam en het Bloed van Jezus aanbieden. Niemand kan dat doen, behalve een priester. Willen jullie ons zegenen en ook al het voedsel vanaf het begin tot het einde ?

 

Priesters : Ja, Heer, leg uw handen op uw kinderen die hier deze namiddag bijeengekomen zijn. Zegen hen overvloedig. Zegen hen in het goede en het schone dat zij doen, zegen hen in al dit fruit dat zij eten opdat zij hun gezondheid zouden kunnen herstellen om U te dienen en te danken. Zegen ook al de zorgenkinderen van ouders opdat de kinderen zich zouden voeden en opgroeien om U te dienen. Zegen ook allen onder ons die lijden opdat de voedingsmiddelen die wij nuttigen een echte remedie mogen zijn, opdat zij weer op krachten zouden komen. En moge uw zegen neerkomen en voor altijd op ons blijven rusten en op al ons voedsel, op hen die wij kennen en die wij niet kennen, op hen die hier zijn en op hen die niet hier zijn, in naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

 

Tijd voor vraag en antwoord

 

Q. : Wat is het verschil tussen gekruiste spelt en niet gekruiste spelt en hoe kan men het verschil zien ?

 

R. : Als de spelt niet gekruist is, bijvoorbeeld met tarwe om het rendement op te voeren, omdat het dan sneller groeit, dan is dat zuivere spelt zoals God het voor ons geschapen heeft.

Hoe kunnen wij dat weten ? Door inlichtingen te vragen bij de molenaar en door te vragen welk type spelt zij verkopen. Er bestaan vijf variëteiten.

De spelt die gekruist werd heeft een bittere smaak, een nasmaak, hij is bitter. De niet gekruiste spelt is warm, veel zachter, zeer aangenaam. Men heeft geprobeerd om spelt te kruisen met tarwe om het zo volumineus te maken als tarwe en men is er niet in geslaagd, dus is men ermee gestopt. Ziedaar waarom men ofwel de echte spelt vindt die zeer zacht is ofwel de gekruiste spelt die een bittere smaak heeft. Dus God heeft erin voorzien.

 

Q. Kan men een grote hoeveelheid spelt laten koken en het in de koelkast bewaren ? 

 

R. Ja, men kan het ongeveer een week bewaren.

Spelt, wanneer het eenmaal geweekt en gespoeld werd – vergeet niet jullie spelt te spoelen, ik spoel twee tot drie maal – breng je het aan de kook tot het gaar is, maar het spoelen moet gerespecteerd worden, (spelt) laat zich goed bewerken en het bewaart zeer, zeer goed. Ik kan het ongeveer een week in de koelkast bewaren en je kan het ook invriezen..

Als ik er nieuwe maak, neem ik er een deel van en bereid ik het zoals rijst en breng ik het op smaak. Het is lekker, je zal het zien, en hoe meer je er zal van eten hoe meer je het zal gaan lusten met kruiden, zout, peper, provençaalse kruiden (Traditioneel bestaan de basisingrediënten uit rozemarijn, bonenkruid, marjolein en tijm, waaraan nog basilicum, salie en lavendel kunnen worden toegevoegd. Die hoeven er natuurlijk niet allemaal in. Nvdr).Men kan er ook groenten bijdoen, zoals ajuin, champignons, selderij, venkel, heel lekker samen.

 

De Dochter van het Ja aan Jezus in de Heilige Geest:

(Zij toont een boek van de heilige Hildegard die spreekt over kostbare stenen).

Hoe moeten wij dat opnemen (verstaan), die kostbare stenen? Wat hebben wij begrepen omtrent de voeding? Men neemt een appel, eet hem op en dan doet die wat hij te doen heeft binnen in ons. Wanneer wij liefde zijn, zal hij ons liefde geven. Nemen wij nu deze kostbare stenen (stenen die getoond worden in het boek) waarvan men zegt dat zij niet aangetast werden, t.t.z. dat er geen bezweringen op rusten zoals bij de geboortestenen waarvan wij weten dat die praktijk niet van God komt. Zij hebben gehandeld om als het ware krachten op de rug van de stenen te leggen. En de mens heeft in die krachten geloofd, zozeer zelfs dat men vandaag leeft met zijn geboortesteen. Je zal leven met de gevolgen die hij zal meebrengen. Je zal ziek zijn, je zal je steeds meer van God verwijderen, je zal je hechten aan al wat afgoderij is omdat je je gehecht hebt aan wat niet levend is. Vandaag is de mens zo hoogmoedig geworden, zo ijdel, dat hij ziek geworden is. De mens is vandaag de dag zo ziek dat hij op alles springt waaraan men geneeskracht toeschrijft. Hij vergeet God of als hij aan God denkt, wel dan is het: « God, U zal mij genezen. God, U zal dat van mij wegnemen. Ik heb nu al vier novenen gebeden en ik heb nog steeds last van reuma. Wel, ik zal zo’n armband gaan kopen.» Zie, dat is toegestaan (met de H. Hildegard): « Ik zal stenen zoeken die mij zullen genezen. » Onmiddellijk als men dat leest, zegt men: «Ik kan stenen voor mij gaan kopen. Het zijn zeer kostbare stenen, zij zullen mij genezen. » Wel, wij zijn zo aangetast dat wat wij zoeken onze eigen beslissing is: ik wil genezen.

Het is God die geneest, niet de appel, de appel geeft liefde. Het is God die geneest, het zijn niet de kostbare stenen die de H. Hildegard van God ontvangen heeft die heilzaam zijn.

God is het die geneest. Heb één gedachte, slechts één gedachte dat je jezelf een steen kan aanschaffen om te genezen, en je vergiftigt jezelf. Je zal God de rug toekeren:  « Ik weet wat mijn pijnen zal wegnemen. » Zoals voor de appel, hebben wij de liefde nodig om de appel te waarderen. Eens hij in ons doordringt, assimileert hij zich met de liefde die wij hebben. En wat hebben wij genuttigd behalve een volle maaltijd, een drankje? Dat is allemaal in ons binnengekomen en heeft ons liefde gegeven. God draagt zorg voor ons. Hij geeft ons vitaminen door de liefde, mineralen door de liefde. Wij ontwikkelen enzymen door de liefde, katalysators door de liefde. Alles wordt iets dat ons leidt om in een assimilatie van liefde te zijn. Dat geldt voor de appel. Geloven jullie dat het anders is voor een steen? De steen die wij kunnen nemen zal werken in al wat wij zijn als hij liefde ontmoet en als wat wij van die steen nodig hebben datgene ontmoet dat weldaden zal meebrengen. Maar in deze tijd moet de mens zich, omwille van de New Age, verre houden van stenen, want de H. Hildegard heeft gesproken voor haar tijd en zie God spreekt voor zijn tijd: onze tijd.

 

Jezus : Wat jullie onbekwaam heeft gemaakt om mijn liefde voor jullie te begrijpen: alle eeuwen door hebben jullie gereisd, van de ene visie naar de andere, van droom naar droom, van aanvaarding naar aanvaarding, zoekend jullie zelf plezier te doen, door te aanvaarden wat goed voor jullie is, door te verwaarlozen wat slecht voor jullie is, en vandaag zoeken jullie naar wat jullie pijnen kan wegnemen. Kinderen van mijn Wil, de antichrist omringt jullie helemaal en hij doet rondom jullie noden ontstaan die erin bestaan te zoeken naar wat jullie lijden kan wegnemen. Jullie pijnen, mijn kinderen, zijn jullie bekend in deze tijden opdat jullie je zieke keuzes zouden kunnen zien, niet in staat jezelf te beminnen voor God, niet in staat je naaste te beminnen zoals hij is. Jullie hart is harder dan steen. Zolang jullie hart in deze wereld zal zwemmen, zal het niet de onvoorwaardelijke liefde kennen. Zolang er kinderen zullen wenen omdat zij niets te eten hebben, zolang er kinderen zullen zijn die geen kleding hebben omdat zij niets bezitten om die te kopen, zullen jullie een brok in de keel krijgen om de liefde te begrijpen, om de liefde te leven. Indien jullie deelden, zouden jullie je hart in duizend stukjes verdelen en jullie zouden Gods liefde voelen voor jezelf en voor hen.  Zo is de liefde van God, mijn kinderen, Hij brengt jullie ertoe te begrijpen wat goed voor jullie is. De stenen, mijn kinderen, zijn niet voor jullie, want jullie zouden in gevaar zijn, Satan zou er zich van bedienen tegen jullie. Zo is het Woord dat komt van Die is. Allen die willen begrijpen, dat zij begrijpen. Amen.

 

 

Mama Maria : De dauw, dat is het moment van de dag waarop alles ontwaakt. Alles krijgt een allure van aanwezigheid. Elke klein druppeltje voedt. De liefde van God daalt in jullie neer en jullie moeten dat opnemen als een liefdesbeweging die jullie meeneemt om aanwezig te zijn in jullie leven. Wanneer jullie aanwezig zijn in jullie leven, dan wordt alles wakker, jullie beginnen te zien, met de ogen van mijn Zoon, wat voor jullie is. Jullie proberen niet aan de kant te schuiven wat de Hemel jullie zegt. Zo is de dauw op de roos, hij legt zich op de roos en de roos ontvangt. Zij schudt zich niet om die druppeltjes te verwijderen. Zij is daar, zij ontvangt, zij strekt zich uit om wat op haar neerzet beter op te nemen. Zij laat haar geur vrijkomen om wat zij is mooier te maken.

Wat jullie van de Hemel ontvangen, mijn kinderen, maakt jullie wezen mooier: jullie worden Gods schoonheid, jullie worden Gods zachtheid, jullie worden Gods tederheid, jullie worden Gods nederigheid. Alles wordt eenvoudig voor jullie. Aanvaard de genaden en jullie worden liefde. Aanvaard de genaden en jullie zullen de eenvoud in jullie leven ontdekken. Het hart van de Liefde heeft jullie hart doen opengaan opdat jullie deze woorden zouden kunnen begrijpen die jullie leven voeden. De genaden verspreiden zich in jullie om al de kinderen ter wereld te bereiken. Jullie vormen één familie.

 

Besef, mijn kinderen, dat het Woord jullie voedt. Het voedsel is belangrijk. Het voedsel van God toont jullie wie jullie zijn. Mijn kinderen, men moet de fouten van de wereld vermijden. De fouten van de wereld hebben zich doen kennen door Satan en door allen die Satan gevolgd zijn: de onzuivere geesten. Zij zijn rondom jullie en zij willen jullie ziel treffen. Jullie ziel is de liefde van God, de liefde die schittert, het is de liefde die jullie voedt, het is de liefde die zich in jullie verspreidt en die jullie doet beseffen dat jullie een lichaam hebben dat door God geschapen werd en jullie lichaam wordt wat jullie ziel is: liefde. Wanneer Satan en de onzuiver geesten jullie lichaam aanvallen, is het om jullie ziel te treffen, zij die alles van God ontvangt om jullie het voedsel van liefde te verstrekken. Jullie ziel is door God beschermd.

God heeft rondom zijn liefde, liefde geplaatst. God heeft jullie ziel in het centrum van jullie lichaam geplaatst opdat jullie lichaam bescherming zou bieden aan wat het kostbaarste is in jullie leven, aan wat het sterkste is in jullie leven, het machtigste in jullie leven. Door jullie lichaam te kwetsen, boort Satan gaten en laat er zijn vergif in lopen met de bedoeling de kern van jullie leven te bereiken: jullie ziel.

 

Mijn kinderen, jullie geestelijk leven is de kracht die jullie nodig hebben, want het is van God. Jullie lichamelijk leven, mijn kinderen, heeft Gods kracht nodig. Men mag zijn lichaam niet verwaarlozen, het moet door Gods liefde gevoed worden. Maar God heeft in jullie zijn vrijheid gelegd en het is met die vrijheid dat jullie je keuzes maken.

Alles wat in jullie binnengaat, mijn kinderen, kan voor jullie kracht zijn die komt van Gods liefde. Wanneer een van jullie broeders je benadert en als zijn woorden gevoed zijn door de Liefde, dan komt dat in jullie binnen: jullie lichaam voelt die liefde en jullie lichaam laat die liefde door, en de ziel, de ziel ontploft van liefde. Alles is zo buitengewoon.

Wanneer iemand jullie benadert en jullie een boterham met witte suiker aanbiedt, en jullie die aannemen en opeten, dan mijn kinderen is onrust datgene wat zich in jullie voordoet: jullie lichaam maakt zich druk, alles wat in jullie is lijkt rond zichzelf te draaien, niet wetend hoe te reageren; jullie hart windt zich op, al jullie ledematen herkennen het voedsel van liefde niet: jullie ontvangen geen liefde voor jullie ziel. Mijn kinderen, het voedsel van deze wereld begrijpt de liefde niet, snapt de kracht niet die Gods liefde is. Jullie hebben het nodig jezelf te zien met Gods liefde, jullie hebben het nodig de smaak van God te verstaan om jullie in de liefde te bewaren.

Mijn kleine kinderen, hebben jullie opgemerkt dat wanneer jullie dicht bij elkaar staan en een ontzettende honger hebben, er weinig stilte is ? Iedereen windt zich op: ga voor, - nee, nee, ga maar – nee, nee ik laat je voorgaan. Hoeveel nutteloze woorden! Als de liefde van mijn Zoon in het hart van een kind is en het deze woorden zegt, wel, ga dan voor, ga maar. Dat zal dan echt zijn en jullie zullen dat in je wezen verwelkomen. Zeg dan gewoon “dank u wel”. Maar als dat alleen gezegd wordt om een goed indruk te maken wanneer jullie dan voorgaan, zal de ander zeggen: « Euh, ik had al beter gezwegen.»

 

Zien jullie, mijn kleine kinderen, jullie hebben zo’n honger naar voedsel dat jullie je liefde voor jezelf niet analyseren, en omdat jullie niet in staat zijn jullie liefde voor jezelf te analyseren, ontvangt de ander haar niet. Hij gaat voor en voelt zich niet op zijn gemak; hij vergeet zelfs dank u te zeggen, maar hij babbelt verder om niet stil te vallen en dan te denken aan het feit dat hij voorgegaan is.

 

Dat alles, mijn kinderen, is de geest van de wereld. Mijn kinderen, neem de gewoonte goed voedsel te eten, dat zal jullie helpen om te vasten, vastenperiodes van stilte. Er zal veel liefde in jullie zijn en jullie zullen denken aan de kokkin: zij zal minder kopzorgen hebben om te bedenken wat zij de volgende dagen moet klaarmaken. Vergeet niet, mijn kinderen, dat jullie zelf mama’s of papa’s zijn of toekomstige mama’s of papa’s. Zelfs de priester of de kloosterlinge, ook zij moeten eten. Wees liefde voor jezelf. Wees niet te gulzig. Wees klein, klein, klein, zo zullen jullie vlug verzadigd zijn.

 

Jullie Mama spreekt zo tot jullie omdat jullie Mama weet wat er van voortkomt en jullie hebben het nodig, mijn kinderen, om te leren wat goed voor jullie is. Als die bereidingen, mijn kinderen, die jullie worden voorgeschoteld, al die schotels die jullie tafels vullen  hebben jullie hoogmoedig gemaakt, blind  en doof voor de liefde die jullie bewoont.

 

Vandaag zijn jullie ziek, jullie beenderen zijn zwak, het gezicht is zwak, de spieren zwak ; heel jullie ademhalingssysteem, mijn kinderen is zo ademloos; heel jullie gespannen zenuwstelsel, mijn kinderen, kan al jullie onstuimigheid niet aan, en dat leidt jullie in een zwart gat. Er zijn zoveel depressies, zoveel ziekten. Er omringen jullie zoveel virussen, mijn kinderen, en die virussen zullen gevolgen hebben voor de kinderen die geen acht slaan op hun voeding, want hun voeding brengt hen in ongedurigheid.

 

Men moet rustig zijn, men moet leven van de vrede en de vrede is in jullie, zij wordt door de liefde gevoed. Wees liefde voor jezelf, wees klein, help elkaar. Er zijn kinderen die genaden ontvangen hebben om te kunnen leven in de matigheid. Jullie hart zal van hen matigheid ontvangen en dat zal jullie helpen deze winter door te komen.

Ik hou van jullie, mijn kleine kinderen van de liefde, heb elkaar lief.

Wees wijs, zeer wijs.