Koronka Do Miłosierdzia Bożego

…

 
Na początku:
 
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga…
 
Na dużych paciorkach:
   
K:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i 
Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna     
Twojego, a Pana  naszego Jezusa 
Chrystusa

   
W:

Na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata

   
Na małych paciorkach:
   
K: Dla Jego bolesnej Męki
   
W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata
   
Na zakończenie Koronki:
Mówimy trzy razy:
   
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem
   
   

Podyktowany Siostrze Faustynie14 września,
1935 roku.