Różaniec Oczyszczenia

…

 
Na początku:
 
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga…
 
Na dużych paciorkach:
   
K:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a
Pana  naszego, Jezusa Chrystusa

   
W:

Na przebłaganie za grzechy    
nasze i całego świata

   
Na małych paciorkach:
   
K: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła
z Serca Jezusowego
   
W: Oczyść nasze ciało i naszą duszę
   
Na zakończenie Różańca:
Mówimy trzy razy:
   
K: Święty Boże, Święty Mocny,  
Święty a Nieśmiertelny
   
W: Dzięki Ci składamy za wszelkie
łaski, jakie otrzymaliśmy
 
O Wolo Boża, niech wszystkie moce
zjednoczą się, aby przeciwdziałać
mocom piekielnym.
   
   

Podyktowany Dziewczynie mojej Woli w Jezusie w lipcu, 2004 roku.