Różaniec Wielkiego
Oczyszczenia

…

 
Na początku:
 
Ojcze nasz…
Trzy razy Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Wierzę w Boga …
 
Na dużych paciorkach:
   
K:

Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij nas Twoją Światłością

   
W:

Zanurz nas w Światłości

   
Na małych paciorkach:
   
K: Boże miłości, jesteśmy Twoimi
dziećmi
   
W: Chcemy żyć działaniem
Oczyszczenia
   
Na zakończenie Różańca:
Mówimy trzy razy:
   
K: Boże Przedwieczny!
Boże Wszechmocny! Boże Miłości!
   
W: Niech wszystko będzie zgodne z
Twoją Wolą
 
O Wolo Boża, niech wszystkie moce
zjednoczą się, aby przeciwdziałać
mocom piekielnym.
   
   

Podyktowany Dziewczynie mojej Woli w Jezusie
w grudniu, 2005 roku.