Różaniec Uwolnienia

…

 
Na początku:
 
Ojcze nasz…
 
Na dużych paciorkach:
   
K: Boże Miłości, Boże Wszechmocny,
uznajemy, że jesteśmy grzeszni
   
W: Chcemy być uwolnieni
   
Na małych paciorkach:
   
K: Panie, Boże nasz,
   
W: Z więzów naszych, uwolnij nas
   
Na zakończenie Różańca:
   
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
   
O Wolo Boża, niech wszystkie moce
zjednoczą się, aby przeciwdziałać
mocom piekielnym.
   
   

Podyktowany Dziewczynie mojej Woli w Jezusie
we wrześniu, 2006 roku.