Różaniec Posłuszeństwa

…

Wejdźcie na chwilę do waszego wnętrza, prosząc Wolę Bożą o uzdrowienie waszego ciała, i pozwólcie Woli Bożej, by was prowadziła.

Razem:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu...

 
Na dużych paciorkach:
   
O Wolo Boża, prowadź nas do
naszego pełnego uzdrowienia
   
Pierwsza, druga i trzecia dziesiątka:
   
O Ciało Przedwieczne, uczyń nasze
ciało posłuszne uzdrowieniu
   
Na zakończenie Różańca:
   
O Bóstwo Boga, dzięki Ci składamy
za uzdrowienie naszego ciała
Amen.
   
O Wolo Boża, niech wszystkie moce
zjednoczą się, aby przeciwdziałać
mocom piekielnym.
   
   

Podyktowany Dziewczynie mojej Woli w Jezusie
w sierpniu, 2007 roku