Różaniec radości w naszych sercach

…

Wierzę w Boga…
Ojcze nasz…
Trzy razy Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
 
Na dużych paciorkach:
   
O Wolo Boża, niech wszystkie moce
zjednoczą się, aby przeciwdziałać
mocom piekielnym
   
Na małych paciorkach:
   
K: Matko Wszechmocna, spraw, by
z naszych serc wytrysnęła Woda i Krew Twego godnego uwielbienia Syna, Jezusa
   
W: Aby każde z Twoich dzieci żyło
wiecznością na ziemi tak jak w niebie.
Amen.
   
Po każdej dziesiątce:
   
Nasi święci Aniołowie Stróżowie,
ochraniajcie nas.
   
   

Podyktowany Dziewczynie mojej Woli w Jezusie we wrześniu, 2009 roku