Spotkanie miłości z działaniem Boga,
przez swoje narzędzie, Dziewczynę Mojej Woli w Jezusie.

Dar rozeznania

2012-06-03

Jezus: To, co Pan czyni dla każdego z was, jest czymś więcej, niż sobie wyobrażacie. Wy, moje dzieci, jesteście dziećmi nowego świata. Jesteście pierwszymi, którzy wierzą w to, co Bóg składa w was. Mówię do tych, którzy wypowiedzieli ich „tak” wobec Miłości, chcąc uczynić z nich niewolników miłości. Moje dzieci, żyć słowem Boga, umrzeć dla Słowa Bożego, czyż to nie jest miłość?
Jesteście rodziną Boga, jesteście dziećmi Bożymi. Bóg przyszedł, aby mówić w waszych sercach, abyście mogli postępować tak jak bracia i siostry. Bóg składa w waszych sercach prawdę i światło, i jak przykre dla was jest, kiedy wiecie, że mówi się źle o jednych lub o drugich. Bóg dał waszej mowie słowa pełne miłosierdzia i pragnie, abyście byli blisko tych, którzy mówią przeciwko dzieciom mojego Ojca. Och, moje dzieci odrzućcie myśli, które mogłyby szkodzić waszemu życiu duchowemu.

Małe dzieci miłości, czy światło zawiera w sobie ciemność? Wy, którzy jesteście dziećmi Światłości, nie bądźcie dziećmi, które noszą w sobie ciemność. Jeśli mówię o ciemności, to w tym znaczeniu, że może to i was dotyczyć, jeśli wasza mowa nie będzie miłością. To Bóg daje wam miłość, to Bóg, Duch Święty, otwiera was na światło, abyście mogli zobaczyć i zrozumieć, że ci, którzy nie żyją Ewangelią, potrzebują modlitwy.
Rozeznanie, moje dzieci, to miłość. Skoro Bóg dał wam światło, dał wam dar rozeznawania. Zrozumiejmy, że ci, którzy nie żyją Słowem Bożym potrzebują modlitwy, aby nauczyć się jak dobrze postępować. Czy rozeznanie osądza, moje dzieci? [Odpowiedź: Nie]. Czy rozeznanie potępia, moje dzieci? [Odpowiedź: Nie].

Dar rozeznania to zrozumienie, że należy żyć Słowem, Słowem Tego, który przyszedł na ziemię, aby uczyć miłości. Wszyscy ci, którzy nie mówią językiem Chrystusa, potrzebują tego, czym wy stajecie się otrzymując światło. Oni potrzebują miłosierdzia, potrzebują nauczyć się, by wybaczyć sobie w dniu, kiedy będą się sami osądzać.

Moje dzieci, Bóg przyszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, aby pokazać im to, kim oni byli. Oddałem moje życie, ażeby oni mogli nauczyć się, nauczyć się kochać, zachowywać się jak istoty miłości. Faryzeusze, ci, którzy skazali Mnie na śmierć, mówili, że oni mieli dar rozeznawania. Dzisiaj, dzieci które się modlą, skazują ich braci i ich siostry.

Dzieci miłości, bądźcie miłosierni tak jak Ja byłem dla was miłosierny. Kochajcie ich i niech oni będą w was. Moje dzieci, okazujcie miłość, weźcie ich cierpienie i podążajcie razem ze Mną. Wy tworzycie pokój, to wy jesteście dziećmi radosnymi, to wy jesteście odziani w miłość, bo ten, który mówi, że kocha Boga, to ten, który kocha swoich braci i swoje siostry takimi, jakimi są, bez ich osądzania.

Moje dzieci, nie lubię grzechu. Odrzuciłem grzech dla was, dla was, którzy żyliście w grzechu, tworzyliście wasze dzieła w grzechu, dzieła, które nie przynosiły owoców. Moje dzieci, nie bądźcie jak to drzewo figowe, które nie przynosi owoców, bo pewnego dnia ujrzycie siebie takimi, jakimi jesteście.

Mówię do was, wybrani spośród wybranych, którzy nosicie w sobie moje dzieci. Moje dzieci, mówię te słowa do was, którzy Mnie słuchacie, aby oni byli w waszym miłosierdziu. To Ja nauczyłem was życia w moim miłosierdziu. Otrzymaliście łaski ode Mnie i korzystacie z moich łask. Łaska, moje dzieci, jest siłą. Łaska pochodzi od Boga, ona daje wam to, co potrzebujecie, aby się spełnić. Pokorne dziecko okryte jest pokorą i jego czyny dokonywane są w pokorze, z pokorą i dla pokory.

Proszę was, moje dzieci, abyście kochali tych, którzy was potępiają, którzy was osądzają, którzy potępiają waszych braci i wasze siostry i osądzają waszych braci i wasze siostry. Patrzy się na wasze błędy, patrzy się na błędy waszych braci i waszych sióstr, skazuje się i potępia. To staje się dla nich typowe, bo ich rozmowy toczą się teraz tylko na temat ich daru rozeznania. Kto ma prawo do osądzania swojego brata, swojej siostry? Kto daje sobie takie prawo, jeśli nie ten, który mówi przeciwko swojemu bratu i swojej siostrze? Moje dzieci, nikt nie ma prawa poniżać stworzeń Bożych. Mój Ojciec stworzył wszystkie dzieci na ziemi i tylko z wolnością, którą daje mój Ojciec, każde dziecko może dokonywać swoich wyborów.

Kto jest więc większym grzesznikiem: ten, który przeklina, czy ten, który osądza tego, który przeklina? Ten, który przeklina, czyni to z przyzwyczajenia, w zdenerwowaniu; jest poraniony, uległ pokusie, upada ciągle ze względu na śmiertelne ciało. Ten, który słucha przeklinającego, patrzy na niego i mówi sobie: on przeklina, jest grzesznikiem, źle postępuje”. Ten nie wierzy w moje miłosierdzie, nie wierzy, że Ja przebaczyłem przeklinającemu.
Tak, moje dzieci, Ja przebaczyłem temu, który przeklinał. Pewnego dnia on zda sobie z tego sprawę i powie: „Mistrzu, przebacz”. Lecz ten, który osądza, nie zdaje sobie z tego sprawy. On widzi nie tylko złe prowadzenie się swojego brata, lecz sam również ponosi odpowiedzialność za swój niewłaściwy osąd i tym obciąża tego, który przeklinał.
Ten osądzi sam siebie i będzie cierpiał. Będzie cierpiał, bo jest przekonany, że miał rację.

Wy, dzieci miłosierdzia, bądźcie miłosierni, kochajcie tych, którzy przeklinają i tych, którzy osądzają przeklinających. Ja was o to proszę, moje dzieci. Wy, którzy pragniecie żyć moim Słowem, pragniecie wejść w moje Słowo, mówcie o miłości, bądźcie miłością, mówcie o Mnie, moje dzieci, o moim Miłosierdziu, mówcie o dziełach waszego Boga. Popatrzcie, co Ja robię z wami: Ja was uczę miłości, uczę was jak być miłosiernym w moim miłosierdziu. Pomału nauczyliście się iść moimi śladami. Moja Męka była aktem miłości. Ponieważ zgodziliście się iść moimi śladami, przeżywacie Mękę, moje dzieci. Uczę was Ją przeżywać z moją miłością. Uczę was zbliżać się do mojego Ojca w mojej Woli, nie w waszej. Moja Wola jest Wolą mojego Ojca. Modliłem się za was, modliłem się za nich, wierzcie w to. Mój Ojciec wysłuchał Mnie i oddał chwałę Synowi.

Małe dzieci miłości, Ja ukażę wam moją Chwałę i moja Chwała odzwierciedli się w was. Zobaczycie kim jestem dla was, i to będzie dla was nagrodą, moje dzieci. Będziecie nagrodzeni stosownie do wielkości waszego miłosierdzia. Kiedy Wielkie Oczyszczenie zakończy się, będziecie żyć na ziemi w obecności waszego Boga z tym, co Bóg wam przygotował. Będziecie istotami silnymi, żyjąc na tej ziemi. Moje dzieci, siła jest pokorna, ona jest wdzięczna wobec Tego, który jest silniejszy niż wszystko.

Moje dzieci, proszę was jeszcze i jeszcze: kochajcie, moje dzieci, kochajcie; bądźcie miłosierni dla tych, którym brakuje miłości wobec siebie samych, wobec ich bliźniego. Te dzieci są głodne, tym dzieciom jest zimno, te dzieci potrzebują mojej miłości. One nie wiedzą, że umierają. Moje dzieci, bądźcie dla nich pokarmem, całkowitą miłością, światłość jest nad wami.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za moich konsekrowanych, oni posiadają swoją ludzką wolę i są bardzo atakowani. Módlcie się, módlcie się za Bożą rodzinę. Moje dzieci, Boża rodzina jest podzielona, panuje niezgoda wśród jej członków.
Bądźcie miłością, bądźcie miłością, kochajcie, kochajcie, moje dzieci. Jesteście wybranymi spośród wybranych: niech moje Słowo będzie dla was.

Dziecko, które słyszy swojego Boga, (w sobie) powinno się spełnić, będąc posłusznym Słowu. Jedna myśl przeciw swojemu bratu, przeciwko swojej siostrze, jest myślą przeciwko sobie samemu. Bóg nie przestanie mówić do niego, ale on poniesie tego konsekwencje. Czy przypominacie sobie Dawida? Moje dzieci, Dawid był moim wybranym, lecz uchybił dwukrotnie. Czy Ja odebrałem mu jego królestwo? Nie, moje dzieci. Więc wy moje dzieci, którzy kochacie swojego Boga, którzy słuchacie Boga, widząc to, czego inni nie widzą, bądźcie miłosierni i módlcie się.

Jeśli dowiedzielibyście się, że jeden z waszych braci lub wasza siostra mówi przeciwko waszemu bratu lub waszej siostrze, powiedzcie między sobą: „trzeba się modlić”. I proście o łaski, proście moją Matkę o łaski pokory, abyście się stali małymi, małymi, małymi w oczach Boga.

Moje dzieci, bądźcie ostrożni, nie czyńcie tego, co czynią inni. Oni poniosą konsekwencję swoich czynów, tak jak i wy, moje dzieci. Wy będziecie ponosić konsekwencje ich czynów mając siłę Bożą. Czy nie jesteście miłosierni? Czy nie należycie do tych, którzy mówią: „Chcemy być ostatnimi. Boże mój, niech inni będą przed nami. Zgadzam się, by stać się tym, kim Ty chcesz, abym był. Boże mój, moja Nieskończona Miłości”.

Bóg stawia was tam, gdzie powinniście być: między nimi. Szczęśliwe dziecko, które widzi i oddaje Bogu to, co widzi, aby to, co widzi nie było dla niego za ciężkie do niesienia: krzyż.
Małe dzieci miłości, Bóg wam powiedział: <<Im większe zrobicie postępy, tym więcej będziecie widzieli, i im więcej zobaczycie, tym więcej będziecie cierpieli. To cierpienie będzie cierpieniem z miłości do bliźniego>>. Czyż nie nauczyliście się jak przeżywać tę chwilę [cierpienia]? Moje dzieci, każdy moment jest czymś nowym. Bóg chce, abyście postępowali do przodu. Bóg daje wam poznać Wolę Miłości.

Pozostańcie pod działaniem Ducha Świętego. Bóg udziela wam swoich darów miłości. Bóg, Duch Święty sprawia, że zakosztujecie Jego owoców miłości.  Bądźcie cały czas Jego wybranymi, bądźcie tak mali, tak mali, tak jak już by was nie było. Kocham was, moje dzieci, przeżegnajcie się, a Ja udzielam każdemu z was mojego błogosławieństwa.